Regulamin sklepu Caveres

  1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
  2. Sklep internetowy Caveres znajduj膮cy si臋 na stronie internetowej pod adresem http://home/automats/domains/automats.ssd-linuxpl.com/public_html/cav.pl/sklep/ umo偶liwia dokonywanie zakup贸w za po艣rednictwem Internetu i jest w艂asno艣ci膮 firmy:

  Caveres Sp. z o.o.

 1. ul. Piastowska 44B
 2. 30-067 Krak贸w
  NIP: 5130243206
 3. Zam贸wienia przyjmowane s膮 na stronie internetowej www.caveres.pl
  1. Przez z艂o偶enie zam贸wienia nale偶y rozumie膰 wype艂nienie 鈥渇ormularza zam贸wienia鈥 znajduj膮cego si臋 na stronach sklepu b膮d藕 przes艂anie na adres mailowy sklep@caveres.pl zam贸wienia z wszystkimi danymi do faktury oraz danymi do wysy艂ki. Zam贸wienia nale偶y sk艂ada膰 w j臋zyku polskim.
  2. Produkty zakupione od Prowadz膮cego Sklep internetowy mog膮 by膰 dostarczane do wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski. Dostawa produkt贸w do miejsca znajduj膮cego si臋 poza granicami Polski wymaga indywidualnych uzgodnie艅 z Prowadz膮cym Sklep internetowy.
  3. Zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Produkty i ceny s膮 jedynie zaproszeniem do sk艂adania ofert w formie Zam贸wie艅. Nie stanowi膮 one natomiast oferty w rozumieniu przepis贸w kodeksu cywilnego.
  4. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym sklep.caveres.pl s膮 cenami wyra偶onymi w walucie polskiej i zawieraj膮 podatek VAT. Podane ceny nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy zam贸wionego towaru.
  5. Prowadz膮cy Sklep internetowy mo偶e prowadzi膰 akcje promocyjne oferuj膮ce szczeg贸lne korzy艣ci dla Klient贸w. Zasady akcji promocyjnych, o ile to z nich wyra藕nie nie wynika, nie zmieniaj膮 postanowie艅 niniejszego regulaminu.
  6. Wysy艂aj膮c do sklepu internetowego www.caveres.pl zam贸wienie, Klient o艣wiadcza, 偶e zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiaj膮cego postanowie艅 Regulaminu, w艂a艣ciciel sklepu jest uprawniony do uniewa偶nienia z艂o偶onego zam贸wienia.
  7. WYJA艢NIENIE POJ臉膯:
  8. Ilekro膰 w regulaminie u偶ywa si臋 ni偶ej wymienionych poj臋膰, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce ich znaczenie:

  Prowadz膮cy Sklep internetowy: Caveres Sp. z o.o.

  1. a) Sklep internetowy: zorganizowana struktura informatyczna zamieszczona pod adresem http://home/automats/domains/automats.ssd-linuxpl.com/public_html/cav.pl/sklep/ s艂u偶膮ca do zawierania drog膮 elektroniczn膮 um贸w sprzeda偶y;
  2. b) Klient: osoba fizyczna, kt贸ra, w zakresie nieobj臋tym prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, zawiera z Prowadz膮cym Sklep internetowy umow臋 sprzeda偶y, jak r贸wnie偶 podmiot prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮;
  3. c) Konsument 鈥 Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ra dokonuje z Caveres Sp. z o.o., niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
  4. d) Strony: Klient i Prowadz膮cy Sklep internetowy;
  5. e) Zam贸wienie: o艣wiadczenie woli sk艂adane przez Klienta za po艣rednictwem interaktywnego formularza znajduj膮cego si臋 pod adresem www.caveres.pl;
  6. f) Zap艂ata ceny: uznanie rachunku bankowego Prowadz膮cego Sklep Internetowy kwot膮 r贸wn膮 sumie wskazanej na stronach internetowych sklepu cenie sprzeda偶y zam贸wionych towar贸w oraz kosztom wysy艂ki lub zap艂ata got贸wkowa;

  III. WARUNKI ZAKUPU

  1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋 we wszystkie dni roku. Zam贸wienie realizowane jest najp贸藕niej w nast臋pnym dniu roboczym po zap艂acie ceny. Zam贸wienia z艂o偶one w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane s膮 w pierwszym dniu roboczym nast臋puj膮cym po dniu, w kt贸ry zam贸wienie zosta艂o z艂o偶one.
  2. Zam贸wienie b臋dzie realizowane pod warunkiem, 偶e towar jest dost臋pny w magazynie lub u dostawc贸w sklepu. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci towar贸w obj臋tych zam贸wieniem, Klient b臋dzie informowany o stanie zam贸wienia (realizacja cz臋艣ciowa, wyd艂u偶enie czasu oczekiwania, anulowanie cz臋艣ci lub ca艂o艣ci zam贸wienia).
  3. Sk艂adaj膮c zam贸wienie Klient jest zobowi膮zany poda膰 swoje dane osobowe niezb臋dne do wykonania umowy sprzeda偶y, a w szczeg贸lno艣ci imi臋, nazwisko, adres zamieszkania, adres dor臋czenia zam贸wionych produkt贸w, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP (je艣li dotyczy). W przypadku zam贸wie艅 sk艂adanych przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 niezb臋dne jest podanie informacji koniecznych do wystawienia faktury VAT.
  4. Koniecznym elementem procedury sk艂adania zam贸wienia jest zapoznanie si臋 i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczaj膮c odpowiednie pole przed finalizacj膮 zam贸wienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku sk艂adania zam贸wienia uniemo偶liwia nabycie towaru za po艣rednictwem Sklepu internetowego.
  5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Caveres sp. z o. o. z siedzib膮 w Kaszowie. Dane osobowe przetwarzane s膮 (a) w celu zawarcia i realizacji umowy (b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej oraz (c) dla cel贸w analitycznych i marketingowych. Podstaw膮 przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odno艣nie ewidencji korespondencji elektronicznej, dzia艂a艅 analitycznych i marketingowych – uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zgoda wyra偶ona, na podstawie art. 6. ust. 1 lit a). Odbiorc膮 danych mog膮 by膰 podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi na rzecz administratora (w tym: firmy ksi臋gowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach okre艣lonych przepisami prawa. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres trwania wsp贸艂pracy oraz po jej zako艅czeniu, przy czym nie d艂u偶ej ni偶 10 lat od dnia zako艅czenia wsp贸艂pracy. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup贸w jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Sklepu Internetowego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta jest dobrowolne. Osobom, kt贸rych dane s膮 przetwarzane przys艂uguje prawo 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a tak偶e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
  6. Prowadz膮cy sklep internetowy sklep.caveres.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zam贸wienia w przypadku:

  鈥 b艂臋dnego lub cz臋艣ciowego wype艂nienia formularza zam贸wienia,

  鈥 we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w nale偶ytej wysoko艣ci,

  鈥 przesy艂ka nie zostanie odebrana od kuriera.

  1. Klient mo偶e wprowadzi膰 zmiany do z艂o偶onego zam贸wienia lub wycofa膰 z艂o偶one zam贸wienie drog膮 mailow膮, pisz膮c na adres: sklep@caveres.pl jedynie do momentu wp艂aty podanej w zam贸wieniu kwoty pieni臋dzy.
  2. Sklep internetowy sklep.caveres.pl zwi膮zany jest cen膮 podan膮 przy ofercie sprzeda偶y towaru i zaakceptowan膮 przez Klienta w chwili z艂o偶enia zam贸wienia.
  3. Termin p艂atno艣ci to 7 dni. Po up艂ywie tego terminu transakcja jest anulowana.
  4. Prowadz膮cy sklep internetowy wystawia dokument sprzeda偶y 鈥 dow贸d sprzeda偶y.
  5. Prowadz膮cy sklep internetowy wystawia faktury VAT na zakupiony produkt.
  6. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest r贸wnoznaczne z tym, 偶e Klient dokonuj膮cy zakup贸w u Prowadz膮cego sklep internetowy wyra偶a zgod臋 na wystawienie dokumentu sprzeda偶y bez podpisu.

  P艁ATNO艢CI I REALIZACJA ZAM脫WIE艃

  1. P艂atno艣ci za zam贸wiony towar mog膮 by膰 dokonywane:
  2. a) w drodze przelewu bankowego bezpo艣rednio na rachunek Prowadz膮cego Sklep Internetowy nr 67 1750 0012 0000 0000 3230 1061 (Raiffeisen Polbank)
  3. b) w drodze p艂atno艣ci elektroniczn膮 kart膮 kredytow膮 (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowo艣ci elektronicznej za po艣rednictwem serwisu p艂atno艣ci internetowych dotpay.
  4. c) w formie got贸wkowej w przypadku osobistego odbioru towaru z magazynu Prowadz膮cego Sklep Internetowy z zastrze偶eniem przypadk贸w wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej.
  5. Zam贸wienia b臋d膮 realizowane poprzez Prowadz膮cego Sklep Internetowy za po艣rednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszty przesy艂ki zostan膮 wskazane Klientowi ka偶dorazowo przed z艂o偶eniem zam贸wienia.
  6. Realizuj膮c Zam贸wienie Prowadz膮cy Sklep internetowy dor臋czy Klientowi wraz z zam贸wionymi towarami paragon fiskalny, a na 偶yczenie Klienta r贸wnie偶 faktur臋 VAT.
  7. Ryzyko uszkodzenia b膮d藕 utracenia towaru obci膮偶a Prowadz膮cego Sklep Internetowy do momentu odebrania przesy艂ki przez Klienta.
  8. Caveres Sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Klienta, je偶eli sprzedany produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia). Wad膮 fizyczn膮 jest niezgodno艣膰 dostarczonych produkt贸w z umow膮. Klient ma prawo do z艂o偶enia reklamacji z tytu艂u gwarancji w ci膮gu 5 dni od daty wydania mu danego produktu przez Sklep internetowy. Rozbie偶no艣ci pomi臋dzy wygl膮dem produktu na stronie Sklepu Internetowego, a wygl膮dem Produktu dostarczonego wynikaj膮ce z uwarunkowa艅 technicznych zwi膮zanych z publikacj膮 fotografii produktu (odcienie, 艣wiat艂o, kolory, powi臋kszenia etc.) nie stanowi膮 wady towaru b膮d藕 niezgodno艣ci towaru z umow膮 sprzeda偶y. Je偶eli produkt dostarczono za po艣rednictwem przewo藕nika i produkt uleg艂 uszkodzeniu w transporcie, a Klient nie dochowa艂 obowi膮zku sprawdzenia przesy艂ki przy odbiorze i obowi膮zku sporz膮dzenia protoko艂u uszkodze艅, zastosowanie ma ust. 7 z cz臋艣ci 鈥濩ZAS I KOSZTY TRANSPORTU鈥 niniejszego Regulaminu.
  9. Caveres Sp. z o.o. w ci膮gu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje si臋 do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego post臋powania.
  10. Reklamacje dotycz膮ce uszkodze艅 mechanicznych przesy艂ki powsta艂ych podczas transportu b臋d膮 rozpatrywane tylko i wy艂膮cznie po sporz膮dzeniu protoko艂u szkodowego podpisanego przez odbiorc臋 i dostawc臋 przesy艂ki.
  11. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Caveres Sp. z o.o. Klient powinien dostarczy膰 reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (mo偶e to by膰 na przyk艂ad kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty p艂atniczej albo inny dow贸d) do Caveres Sp. z o.o. Wskazane jest, aby zg艂oszenie reklamacji zawiera艂o w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na kt贸ry ma zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, dat臋 nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dok艂adny opis wady oraz dat臋 jej stwierdzenia, 偶膮danie Klienta, a tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰 korzystaj膮c z formularza reklamacji dost臋pnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濺eklamacje鈥 pod adresem Kasz贸w 583 32-060 Liszki. Formularz reklamacji stanowi jedynie przyk艂ad, z kt贸rego Klient, chc膮c z艂o偶y膰 reklamacj臋, mo偶e, lecz nie musi korzysta膰, ani si臋 nim kierowa膰.
  12. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany na koszt Caveres Sp. z o.o. dostarczy膰 wadliwy towar na adres Caveres Sp. z o.o. z siedzib膮: Kasz贸w 583 32-060 Liszki z dopiskiem 鈥濺eklamacja鈥.
  13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy艣膰 Klienta 鈥 Caveres Sp. z o.o. niezw艂ocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Nie wp艂ywa to na mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia przez Klienta o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. W przypadku braku mo偶liwo艣ci wymiany produktu, usuni臋cia wady produktu lub obni偶enia ceny Caveres Sp. z o.o. zwr贸ci nale偶no艣膰 niezw艂ocznie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
  14. Klient nabywaj膮cy produkt w celu zwi膮zanym bezpo艣rednio z jego z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮 (Klient nieb臋d膮cy konsumentem) ma prawo z艂o偶y膰 reklamacj臋 stosownie do obowi膮zuj膮cych w tej mierze przepis贸w prawa, przy czym odpowiedzialno艣膰 Caveres Sp. z o.o. z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne produkt贸w ogranicza si臋 do kwoty, jak膮 Klient zap艂aci艂 Caveres Sp. z o.o. za nabycie danego produktu. Akceptuj膮c regulamin zakupu Klient b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 wyra偶a zgod臋 na ograniczenie r臋kojmi za wady fizyczne i prawne produktu do 6 miesi臋cy od dnia wydania zakupionego produktu, a w przypadku sprzeda偶y konsumenckiej u偶ywanej rzeczy ruchomej do 1 roku od dnia wydania produktu.
  15. Reklamacje dotycz膮ce us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, w tym nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu Sklepu internetowego, mo偶na sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@caveres.pl.

  CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

  1. Paczki wysy艂amy maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wp艂aty. O wys艂aniu paczki informujemy oddzielnym mailem (z numerem nadawczym).
  2. W wyj膮tkowych sytuacjach przesy艂ka mo偶e si臋 op贸藕ni膰, w takim przypadku informujemy Klienta o zaistnia艂ej sytuacji.
  3. Paczki wysy艂amy kurierem po dokonaniu p艂atno艣ci przez klienta. Paczki o warto艣ci do 500PLN brutto mog膮 zosta膰 wys艂ane za pobraniem. Koszty przesy艂ki pokrywa klient.
  4. Istnieje mo偶liwo艣膰 odbioru osobistego zakupionych towar贸w w siedzibie firmy.
  5. Zam贸wiony towar wysy艂any jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma mo偶liwo艣ci zmiany adresu po dokonaniu wp艂aty.
  6. Nieodebrania przesy艂ki i zwrotu paczki do nadawcy skutkuje obci膮偶eniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wys艂ania.
  7. W chwili odbioru Klient zobowi膮zany jest sprawdzi膰 stan przesy艂ki przy obecno艣ci kierowcy. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowi膮zany jest niezw艂ocznie zg艂osi膰 ten fakt dostawcy (kierowcy dostarczaj膮cemu produkt) oraz za偶膮da膰 spisania protoko艂u uszkodzenia przesy艂ki, a tak偶e niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedaj膮cym, chyba, 偶e produkt dostarczany jest bezpo艣rednio przez pracownik贸w Sprzedaj膮cego. Niedope艂nienie ww. obowi膮zku jest jednoznaczne z rezygnacj膮 przez przedsi臋biorc臋 z uprawnie艅 wynikaj膮cych z r臋kojmi przy sprzeda偶y (potwierdzenie umownego wy艂膮czenia r臋kojmi na zasadzie art. 558 搂 1 KC), oraz udzielonej gwarancji, a ewentualne uszkodzenia powsta艂e w trakcie transportu mog膮 na 偶膮danie Klienta by膰 naprawione przez Sprzedaj膮cego odp艂atnie, zgodnie z indywidualn膮 wycen膮 naprawy.

   

   

  ZWROT TOWARU I ODST膭PIENIE OD UMOWY SPRZEDA呕Y

  1. Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Pouczenie o prawie odst膮pienia od umowy, zawieraj膮ce w szczeg贸lno艣ci informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odst膮pienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odst膮pienia od umowy, kt贸re ponosi Konsument, stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Odst膮pienie od umowy nast臋puje poprzez pisemne o艣wiadczenie przes艂ane na adres Kasz贸w 583 32-060 Liszki. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶na z艂o偶y膰 korzystaj膮c z formularza odst膮pienia, stanowi膮cego z艂膮cznik numer 2 do niniejszego regulaminu. Formularz odst膮pienia stanowi jedynie przyk艂ad, z kt贸rego Konsument, chc膮c odst膮pi膰 od umowy, mo偶e, lecz nie musi korzysta膰, ani si臋 nim kierowa膰.
  3. Wraz z o艣wiadczeniem o odst膮pieniu od umowy Klient jest zobowi膮zany przes艂a膰 na w/w adres otrzymany towar oraz dow贸d zakupu (mo偶e to by膰 na przyk艂ad kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty p艂atniczej albo inny dow贸d).
  4. Uprawnienie do odst膮pienia do umowy nie przys艂uguje w przypadku:
  5. a) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  6. b) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na wzgl臋du na sw贸j charakter spo偶ywczy, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  8. Administratorem danych osobowych udost臋pnionych za pomoc膮 formularza zam贸wienia jest Caveres Sp. z o.o. z siedzib膮 w Kaszowie, adres: Kasz贸w 583, KRS: 0000391840, NIP: 9442237956, tel. 12/280-65-41.
  9. Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO; w celu prowadzenia rozlicze艅 finansowych na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, a tak偶e, w przypadku wyra偶enia zgody przez Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO, w celu informowania o nowych produktach, us艂ugach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.caveres.pl, tj. do cel贸w marketingowych us艂ug i produkt贸w w艂asnych Administratora.
  10. Odbiorc膮 danych osobowych b臋d膮 osoby upowa偶nione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywanych obowi膮zk贸w, podmioty, kt贸rym Caveres Sp. z o.o. zleci wykonanie czynno艣ci, z kt贸rymi wi膮偶e si臋 konieczno艣膰 powierzenia danych osobowych (doradcy podatkowi, kancelarie prawne, dostawcy us艂ug IT, firmy kurierskie).
  11. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania umowy sprzeda偶y, a po jego zako艅czeniu przez okres 5 lat na podstawie art. 112 ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug;
  12. Osoba, kt贸ra udost臋pni艂a swoje dane ma prawo dost臋pu do ich tre艣ci oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody (o ile podstaw膮 przetwarzania jest wyra偶ona zgoda) w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
  13. Osobom udost臋pniaj膮cym dane przys艂uguje prawo wniesienia skargi do GIODO, w przypadku uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  14. Powierzone dane osobowe s膮 przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpiecze艅 zgodnych z wymaganiami okre艣lonymi w obowi膮zuj膮cych w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
   鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.;

  鈥 Ustawy z dnia 10.04.2018 r. o ochronie danych osobowych;

  鈥 Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883) w zakresie nieuchylonym;

  鈥 Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z po藕n. zm.)

  鈥 Rozporz膮dzeniu Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

  POSTANOWIENIA KO艃COWE

  1. Caveres Sp. z o.o. respektuje wszelkie prawa Klient贸w, przewidziane w przepisach obowi膮zuj膮cego prawa, a w szczeg贸lno艣ci przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z p贸藕n. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu ograniczy膰 lub wy艂膮czy膰 jakichkolwiek praw Klient贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.
  2. Prowadz膮cy Sklep internetowy jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w 偶ycie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Jednocze艣nie Prowadz膮cy Sklep poinformuje za po艣rednictwem poczty e-mailowej Klient贸w, kt贸rzy wyrazili 偶yczenie otrzymywania newslettera sklepu o zmianie regulaminu. Do um贸w zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu zastosowanie znajduj膮 postanowienia dotychczasowe.
  3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmiany Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowi膮zuj膮cym w dniu zawarcia umowy lub z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z p贸藕n. zm.), a w przypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami tak偶e przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
  5. S膮dem w艂a艣ciwym dla rozpatrywania spor贸w wynikaj膮cych z umowy sprzeda偶y jest w艂a艣ciwy rzeczowo s膮d w Krakowie.
  6. Za艂膮cznikami do Regulaminu s膮: Pouczenie o prawie odst膮pienia od umowy kt贸re stanowi za艂膮cznik numer 1 do Regulaminu oraz wz贸r formularza odst膮pienia od umowy, kt贸ry stanowi za艂膮cznik numer 2 do Regulaminu, kt贸re to za艂膮czniki stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i obowi膮zuje do um贸w zawartych od tego dnia.

  Za艂膮cznik numer 1

  POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODST膭PIENIA OD UMOWY

  Prawo odst膮pienia od umowy

  Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas [___________________________, fax: ____________________ e-mail:______________ ] o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮).

  Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe. Mog膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 wype艂ni膰 i przes艂a膰 formularz odst膮pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 na naszej stronie internetowej: ____________________________________. Je偶eli skorzystaj膮 Pa艅stwo z tej mo偶liwo艣ci, prze艣lemy Pa艅stwu niezw艂ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu od umowy poczt膮 elektroniczn膮, na wskazany adres e-mail.

  Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

  Skutki odst膮pienia od umowy

  W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem. Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

  Prosimy odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni na adres:

  Caveres Sp. z o.o.

  ul. Piastowska 44B

  30-067 Krak贸w

  NIP: 5130243206

  z dopiskiem 鈥瀂wrot鈥.

  B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.

  Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Za艂膮cznik numer 2

  WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  (formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

  Adresat:

  Caveres Sp. z o.o.

  ul. Piastowska 44B

  30-067 Krak贸w

  NIP: 5130243206

  e-mail: ________________

  Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*) /umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) /umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*):____________________________________________

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):____________________________________

  Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w):_____________________________________

  Adres konsumenta(-贸w):________________________________________

  Podpis konsumenta(-贸w):_________________________________________

  (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

  Data:_____________________

  (*) Niepotrzebne skre艣li膰.

  Polityka prywatno艣ci

  Polityka prywatno艣ci opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Tw贸j temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

  1. Informacje og贸lne

  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonuj膮cego pod adresem url: http://home/automats/domains/automats.ssd-linuxpl.com/public_html/cav.pl/sklep/
  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Caveres Sp. z o.o. ul. Piastowska 44B, 30-067 Krak贸w
  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: anna.glowacka@caveres.pl
  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  Serwis wykorzystuje dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:
  Prowadzenie systemu komentarzy
  Przygotowanie, pakowanie, wysy艂ka towar贸w
  Realizacja zam贸wionych us艂ug
  Windykacja nale偶no艣ci
  Prezentacja oferty lub informacji
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, kt贸re zostaj膮 wprowadzone do system贸w Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych plik贸w cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥).

  1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

  Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych s膮 chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi臋ki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaj膮 zaszyfrowane w komputerze u偶ytkownika i mog膮 by膰 odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  Dane osobowe przechowywane w bazie danych s膮 zaszyfrowane w taki spos贸b, 偶e jedynie posiadaj膮cy Operator klucz mo偶e je odczyta膰. Dzi臋ki temu dane s膮 chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
  Operator okresowo zmienia swoje has艂a administracyjne.
  W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpiecze艅stwa.
  Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczeg贸lno艣ci oznacza regularne aktualizacje komponent贸w programistycznych.

  1. Hosting

  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com
  Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Pozna艅, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapita艂 zak艂adowy 210.000,00 z艂 w pe艂ni wp艂acony.
  Pod adresem https://linuxpl.com mo偶esz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o hostingu i sprawdzi膰 polityk臋 prywatno艣ci firmy hostingowej.
  Firma hostingowa:
  stosuje 艣rodki ochrony przed utrat膮 danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpiecze艅stwa),
  stosuje adekwatne 艣rodki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek po偶aru (np. specjalne systemy ga艣nicze),
  stosuje adekwatne 艣rodki ochrony system贸w przetwarzania na wypadek nag艂ej awarii zasilania (np. podw贸jne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napi臋cia UPS),
  stosuje 艣rodki fizycznej ochrony dost臋pu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dost臋pu, monitoring),
  stosuje 艣rodki zapewnienia odpowiednich warunk贸w 艣rodowiskowych dla serwer贸w jako element贸w systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunk贸w 艣rodowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  stosuje rozwi膮zania organizacyjne dla zapewnienia mo偶liwie wysokiego stopnia ochrony i poufno艣ci (szkolenia, wewn臋trzne regulaminy, polityki hase艂 itp.),
  powo艂a艂a Inspektora Ochrony Danych.
  Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodno艣ci technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mog膮 podlega膰:
  zasoby okre艣lone identyfikatorem URL (adresy 偶膮danych zasob贸w 鈥 stron, plik贸w),
  czas nadej艣cia zapytania,
  czas wys艂ania odpowiedzi,
  nazw臋 stacji klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 HTTP,
  informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,
  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,
  informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
  informacje o adresie IP,
  informacje diagnostyczne zwi膮zane z procesem samodzielnego zamawiania us艂ug poprzez rejestratory na stronie,
  informacje zwi膮zane z obs艂ug膮 poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysy艂anej przez Operatora.

  1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  W niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je艣li b臋dzie to niezb臋dne do wykonania zawartej z Tob膮 umowy lub do zrealizowania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorc贸w:
  firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  kurierzy
  operatorzy pocztowi
  banki
  operatorzy p艂atno艣ci
  operatorzy systemu komentarzy
  upowa偶nieni pracownicy i wsp贸艂pracownicy, kt贸rzy korzystaj膮 z danych w celu realizacji celu dzia艂ania strony
  firmy, 艣wiadcz膮ce us艂ugi marketingu na rzecz Administratora
  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d艂u偶ej, ni偶 jest to konieczne do wykonania zwi膮zanych z nimi czynno艣ci okre艣lonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowo艣ci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie b臋d膮 przetwarzane d艂u偶ej ni偶 przez 3 lata.
  Przys艂uguje Ci prawo 偶膮dania od Administratora:
  dost臋pu do danych osobowych Ciebie dotycz膮cych,
  ich sprostowania,
  usuni臋cia,
  ograniczenia przetwarzania,
  oraz przenoszenia danych.
  Przys艂uguje Ci prawo do z艂o偶enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b臋dzie mog艂o by膰 wykonane w przypadku istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Ciebie interes贸w, praw i wolno艣ci, w szczeg贸lno艣ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
  Na dzia艂ania Administratora przys艂uguje skarga do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do obs艂ugi Serwisu.
  W stosunku do Ciebie mog膮 by膰 podejmowane czynno艣ci polegaj膮ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu 艣wiadczenia us艂ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo艣redniego.
  Dane osobowe nie s膮 przekazywane od kraj贸w trzecich w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowych. Oznacza to, 偶e nie przesy艂amy ich poza teren Unii Europejskiej.

  1. Informacje w formularzach

  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan膮 one podane.
  Serwis mo偶e zapisa膰 informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  Serwis, w niekt贸rych wypadkach, mo偶e zapisa膰 informacj臋 u艂atwiaj膮c膮 powi膮zanie danych w formularzu z adresem e-mail u偶ytkownika wype艂niaj膮cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u偶ytkownika pojawia si臋 wewn膮trz adresu url strony zawieraj膮cej formularz.
  Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us艂ug itp. Ka偶dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny spos贸b informuje, do czego on s艂u偶y.

  1. Logi Administratora

  Informacje zachowaniu u偶ytkownik贸w w serwisie mog膮 podlega膰 logowaniu. Dane te s膮 wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

  1. Istotne techniki marketingowe

  Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalaj膮ce na dopasowanie przekaz贸w reklamowych do zachowania u偶ytkownika na stronie, co mo偶e dawa膰 z艂udzenie, 偶e dane osobowe u偶ytkownika s膮 wykorzystywane do jego 艣ledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania 偶adnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich dzia艂a艅 jest w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookie.
  Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, 偶e serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzib膮 w USA) wie, 偶e dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec kt贸rych sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie 偶adnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Us艂uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika.
  Operator stosuje rozwi膮zanie badaj膮ce zachowanie u偶ytkownik贸w poprzez tworzenie map ciep艂a oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje s膮 anonimizowane zanim zostan膮 przes艂ane do operatora us艂ugi tak, 偶e nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotycz膮. W szczeg贸lno艣ci nagrywaniu nie podlegaj膮 wpisywane has艂a oraz inne dane osobowe.

  1. Informacja o plikach cookies

  Serwis korzysta z plik贸w cookies.
  Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:
  utrzymanie sesji u偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej u偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
  realizacji cel贸w okre艣lonych powy偶ej w cz臋艣ci 鈥淚stotne techniki marketingowe鈥;
  W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
  Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzib膮 w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib膮 w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib膮 w USA).

  1. Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra偶a膰 i cofa膰 zgod臋?

  Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze stron www.